Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Mediació i/o arbitratge de Consum

Imprimir
Sol·licitud de mediació/arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet (JACH) per tal de resoldre les reclamacions relatives a problemes o conflictes en la compra de productes o en la prestació de serveis.

L’arbitratge de consum és un procediment alternatiu de resolució de conflictes mitjançant el qual les parts (consumidor i empresa), de forma lliure i voluntària, confien la resolució d’un conflicte a la JACH i queden vinculades per la resolució que es pugui dictar, que s’anomena laude.

El laude té efectes de cosa jutjada, és d’obligat compliment i té els mateixos efectes que una sentència judicial. Si no es compleix el laude, la part perjudicada podrà demanar-ne al jutjat el seu compliment en via executiva, com si es tractés d’una sentència judicial..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones consumidores poden presentar sol·licituds d’arbitratge en relació a conflictes sorgits en la compra de productes o en la prestació de serveis. 

Es consideren persones consumidores les persones físiques o jurídiques compradores de productes o usuàries de serveis sempre que no actuïn en un àmbit d’activitat empresarial o professional.

QUAN ES POT FER

Quan sorgeixi un problema o un conflicte en matèria de consum que no heu pogut resoldre. Prèviament, s'ha d'haver presentat la reclamació a l'empresa..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Cal haver presentat la reclamació a l'empresa.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

 • Junta Arbitral de Consum
  C. Riera de la Creu n° 0032, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: S'atendrà presencialment amb CITA PRÈVIA.


  Podeu trucar al telèfon 93 402 60 33 o bé enviar un correu electrònic a l’adreça junta.arbitral@l-h.cat

  Dilluns a divendres: 9-13.30 h Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Per més informació podeu trucar al 010
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h 
  Dimecres: 9 h -11 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acta d'inspeccióObligatoriTelemàtic i presencial
CartaObligatoriTelemàtic i presencial
DenúnciaObligatoriTelemàtic i presencial
FacturesObligatoriTelemàtic i presencial
FotografiaObligatoriTelemàtic i presencial
Informe de la mediacióObligatoriTelemàtic i presencial
Interlocutòria de sentència en fermObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de compraObligatoriTelemàtic i presencial
Justificant de recepcióObligatoriTelemàtic i presencial
LaudeObligatoriTelemàtic i presencial
OficiObligatoriTelemàtic i presencial
ReclamacióObligatoriTelemàtic i presencial
RecursObligatoriTelemàtic i presencial
Enregistrament d'imatge en movimentObligatoriTelemàtic i presencial
Enregistrament sonorObligatoriTelemàtic i presencial
ResolucióObligatoriTelemàtic i presencial
SentènciaObligatoriTelemàtic i presencial

QUÈ PASSA DESPRÉS

Procediment: La JACH intentarà resoldre el cas per mitjà de la mediació. Si aquesta no prospera i l’empresa es troba adherida al Sistema Arbitral de Consum o bé ha acceptat singularment l’arbitratge proposat, aleshores es nomena un òrgan o tribunal arbitral que resoldrà el conflicte.

Reconvenció: La part reclamada, en el moment de contestar a la sol·licitud d’arbitratge, a més d’oposar-se en tot o en part a la pretensió de la persona consumidora, pot també formular la seva reclamació (p.e. que pagui el producte o servei). Si aquesta reconvenció és admesa, el laude decidirà sobre les pretensions d'ambdues parts.

MÉS INFORMACIÓ

No poden ser objecte d’arbitratge de consum (art. 2 i 35 RD 231/2008, d’arbitratge):
 • Les matèries que no són de lliure disposició.
 • Els conflictes relatius a mort, lesió o intoxicació i aquells on hi hagi indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat civil que se’n derivi.
 • Les pretensions sense fonament o bé aquelles on no s’apreciï afectació del drets i interessos de les persones consumidores.
L’arbitratge de consum es decidirà en equitat llevat que les parts optin expressament per la decisió en dret.

A l’arbitratge de consum les parts es representen i defensen elles mateixes, sense necessitat d’assistència d’advocat ni procurador..  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini per a resoldre l'admissió o inadmissió a tràmit és de 21 dies.
Si manca algun requisit, se us requerirà l’esmena en un termini màxim de 15 dies.
El termini per a emetre laude és de 90 dies a comptar des de l'inici del procediment, prorrogables en 90 dies més en casos d’especial complexitat. Per a iniciar el procediment cal que hi hagi conveni arbitral (que l’altra part estigui adherida prèviament al sistema arbitral o bé que accepti singularment l’arbitratge proposat).

NORMATIVA APLICABLE

 • Llei 60/2003, d’arbitratge (BOE núm. 309 de 26.12.03)
 • Real Decreto 231/2008, regulador del sistema arbitral de consum, (BOE núm. 48 de 25.02.08).
 • Reglament de la Junta Arbitral de Consum de L’Hospitalet (BOPB núm. 131 de 2.6.10)
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Junta Arbitral de Consum
  Telèfon: 93 402 60 33Fax: 93 402 60 34
  Horari: S'atendrà presencialment amb CITA PRÈVIA.


  Podeu trucar al telèfon 93 402 60 33 o bé enviar un correu electrònic a l’adreça junta.arbitral@l-h.cat

  Dilluns a divendres: 9-13.30 h Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Per més informació podeu trucar al 010
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Presidència de la Junta Arbitral.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400