Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Reversió de la titularitat de les sepultures

Imprimir
Renúncia dels drets sobre els nínxols revertint la titularitat a l'Ajuntament. 
.  

QUI EL POT DEMANAR

El/la titular del dret funerari.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Aporteu la documentació necessària als registres d'entrada de l'Ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies)
 • DNI del/de la sol·licitant (original i fotocòpia per a la compulsa).
 • Document de la titularitat del dret funerari (original i fotocòpia per a la compulsa).
 • Imprès de transferència bancària (3 còpies)
 • Autorització del trasllat de restes (si n'hi han) (a l'oficina de gestions del cementiri durant la tramitació).

MÉS INFORMACIÓ

 • L'Ajuntament abonarà el 50% del valor actual del nínxol.
 • Les fotocòpies es compulsaran amb la presentació dels originals.
 • La sol·licitud inicial es farà a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o a les regidories de districte.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400