Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Renúncia de la titularitat d'una sepultura

Renúncia dels drets sobre els nínxols revertint la titularitat a l'Ajuntament.

La persona titular del dret funerari.

  • El dret funerari ha de constar a nom d'una persona particular, no d'una família o col·lectiu. En cas que voleu adequar la situació del dret funerari heu de seguir les instruccions del tràmit corresponent enllaçat al final d'aquesta pàgina.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general.
  • DNI de la persona sol·licitant.
  • Document de la titularitat del dret funerari
  • Imprès de transferència bancària
  • Autorització del trasllat de restes, si n'hi ha (es donarà a l'oficina del cementiri durant la tramitació).

Impresos associats

El departament gestor es posarà en contacte amb vosaltres per a continuar amb la tramitació. Haureu d'aportar els originals de la següent documentació:

  • Document de titularitat del dret funerari, que serà substituït pel nou.
  • Imprès de transferència bancària emplenat.
  • A l'oficina del departament gestor autoritzareu al trasllat de restes, si n'hi han.
Una vegada feta tota la tramitació se us abonarà el 50% del valor actual del nínxol al número de compte facilitat a l'imprès de transferència bancària.