Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Centres ocupacionals per a persones amb discapacitat

Són serveis ocupacionals adreçats a facilitar als seus destinataris, una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, per tal que puguin assolir dins les possibilitats de cada usuari, la seva màxima integració social i laboral . Existeixen dos tipus de serveis dintre dels Centres Ocupacionals: 

  • Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
  • Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Persones amb discapacitat oficialment reconeguda, que no tinguin capacitat productiva suficient en aquest moment per a ocupar un lloc de treball.

  • L'interessat ha de presentar la demanda al Centre d'Atenció als Disminuïts (CAD) que li correspongui, adjuntant la documentació acreditativa de la seva situació.
  • Paral·lelament ha de sol·licitar la valoració laboral a l'Equip de valoració i Orientació Laboral (EVO Laboral) que determinarà el servei més adequat a les seves característiques.
  • Per últim s'haurà de dirigir als serveis recomanats per l'EVO-laboral i sol·licitar una plaça.