Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Proposta d'informe municipal d'adequació de l'habitatge (per a reagrupament familiar)

Imprimir
Sol·licitud del document proposta d''informe que és necessari acompanyar al tràmit de la Generalitat de Catalunya d'Informe d'adequació de l'habitatge (Procediment regulat al Reial Decret 557/2011, del 20 d'abril).

L'informe d'adequació de l'habitatge és el que serveix per a reagrupar als familiars: cònjuge, ascendents o descendents directes..  

QUI EL POT DEMANAR

Persona estrangera no comunitària, que disposi de TIE (targeta d'identificació d'estrangers) renovada o en procés de renovació, que estigui empadronada a L’Hospitalet i que vulgui reagrupar als seus familiars (cònjuge, ascendents o descendents directes).

Qualsevol altra persona amb autorització expressa de la persona titular.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Requeriments
La persona ha de:
 • Tenir cita prèvia amb el departament gestor, seguint les instruccions del tràmit corresponent enllaçat al final d'aquesta pàgina.
 • Estar empadronada a L’Hospitalet.
 • Comptar amb el document de tinença d'habitatge.
Per obtenir aquest informe heu de demanar una primera cita amb el departament gestor, mostrareu certa documentació i, posteriorment, allà mateix se us donarà una segona cita per a seguir amb el tràmit.

NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA. ÉS RECOMANABLE DISPOSAR DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ A CADA CITA.

Seguiu les instruccions del tràmit corresponent enllaçat al final d'aquesta pàgina. Una vegada teniu la cita heu d'anar al departament indicat amb la documentació indicada a continuació.
Documentació necessària
La documentació necessària per a la totalitat del tràmit és la següent. Recordeu aportar original i fotocòpia de tota la documentació:

1a cita. Només haureu de mostrar:
 • Targeta de residència (TIE) vigent renovada, resguard o sol·licitud de renovació de la persona sol·licitant
2a cita (que us donaran en el moment de la primera cita, en la mateixa oficina gestora). Recordeu aportar original i fotocòpia de tota la documentació:
 • Autoliquidació de la taxa per l'elaboració del document proposta d'informe d'adequació de l'habitatge per reagrupament (ordenança fiscal núm. 2.18) i taxa de la Generalitat de Catalunya, amb l’autentificació mecànica del pagament.
 • Sol·licitud d’informe d'adequació de l'habitatge de la Generalitat de Catalunya degudament emplenada i signada. La podeu trobar a   http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/immigracio-persones-fisiques.
  Només cal una sol·licitud per habitatge i s'ha d'especificar a quantes persones es vol reagrupar.
 • Targeta de residència vigent renovada, resguard o sol·licitud de renovació. En el cas de regularització de menors que portin un mínim de dos anys empadronats, es pot sol·licitar amb la primera targeta.
 • Passaport vigent de la persona sol·licitant (aportar fotocòpia de les pàgines que contenen dades, fotografia i vigència).
 • Escriptura de propietat o contracte de lloguer de l'habitatge degudament enregistrat i amb dipòsit de fiança a l'Incasol. Cal que la vigència del contracte de lloguer s'allargui, com a mínim, durant 12 mesos des de la data de sol·licitud.
 • Últim rebut del lloguer a nom del sol·licitant i  última factura corresponent a algun dels subministraments de l'habitatge (aigua, llum...) on consti l'adreça de l'habitatge.
 • Si voleu justificar que alguna persona empadronada al vostre domicili ja consta en un altre municipi o que ha marxat del país, podeu aportar el document de la tramitació al Padró Municipal d'Habitants segons el cas (còpia de l'alta en un altre municipi, volant de padró en un altre municipi, etc.).
En tots els casos, si sou la persona representant de la sol·licitant haureu d'aportar:
 • Autorització signada pel titular.
 • Fotocòpia de la targeta de residència vigent de la persona sol·licitant.
 • DNI/TIE/passaport (original) de la persona representant.

QUÈ PASSA DESPRÉS

El dia de la primera cita se li entregarà la sol·licitud de l'informe, la diligència amb la documentació requerida, dia i hora per a la segona cita i la taxa municipal necessària per a la tramitació de l’informe tècnic. Disposareu de 7 dies hàbils per abonar-la en una oficina bancària i presentar la liquidació.

En la segona cita es recollirà la documentació requerida i es concertarà la visita de l'inspector de l'habitatge.

No s’iniciarà cap tràmit administratiu sense la prèvia liquidació de l'esmentada taxa.

L'Ajuntament emetrà i notificarà la proposta d'informe a la Generalitat de Catalunya.

Posteriorment, serà la Generalitat de Catalunya la responsable de resoldre l'expedient. Un cop resolt us enviarà un avís pel mitjà sol·licitat per notificar-vos on i quan heu de recollir l'informe.

Un cop teniu l'informe, l'heu d'entregar a l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació de Govern a Barcelona. Per fer-ho heu de reservar una cita prèvia a: https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplustie/acEntrada

PREU

Segons les ordenances municipals vigents.  

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per a emetre i notificar l'informe a la Generalitat de Catalunya és de 30 DIES HÀBILS des de que es registra la sol·licitud.

Passat aquest termini, l'Ajuntament enviarà el document proposta de l’informe a la Generalitat encara que no s’hagi aportat la documentació requerida.

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • INSTRUCCIÓ DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400