Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Duplicat de la cèdula d'habitabilitat

Imprimir
Sol·licitud d'un duplicat d'una cèdula d'habitabilitat que es troba vigent, per motiu de pèrdua o deteriorament de l'original.

Si la cèdula ja està caducada s'haurà de demanar una nova..  

QUI EL POT DEMANAR

La pot sol·licitar la persona propietària de l'habitatge, el llogater, o una persona representant degudament autoritzada.

QUAN ES POT FER

Mentre una cèdula d’habitabilitat és vigent se’n pot sol·licitar un duplicat en qualsevol moment.

Podeu trucar al 012 o fer servir el tràmit Consulta de l'estat de la cèdula d'habitabilitat per saber si està o no caducada..  

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Ja es troba operativa la possibilitat de sol·licitar els duplicats de cèdules per la web de l'Agència.

Les còpies de les cèdules que es demanin telemàticament l’Agència de l’Habitatge las farà arribar als sol·licitants per correu electrònic.

El tràmit es pot veure a l'enllaç següent: Còpia de cèdula d’habitabilitat vigent
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • La cèdula d'habitabilitat ha d'estar vigent. Si està caducada s'ha de tramitar una nova
Aporteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
Presentar el formulari de sol·licitud de duplicat per a cèdula d'habitabilitat

QUÈ PASSA DESPRÉS

El duplicat de la cèdula es facilita en el moment de fer la petició a l'Oficina d'Habitatge.

MÉS INFORMACIÓ

Teniu més informació respecte a la tramitació de cèdules d'habitabilitat a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya..  

PREU

El duplicat de la cèdula d'habitabilitat és totalment gratuït..  

NORMATIVA APLICABLE

 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (6245  núm. DOGC  publicat el  02/11/2012). .
 • Resolució TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (6352  núm. DOGC  publicat el  10/04/2013)..
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (5044  núm. DOGC  publicat el  09/01/2008)..
 • Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (6035  núm. DOGC  publicat el  30/12/2011).
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400