Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Modificació de dades al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial

Imprimir
Per realitzar aquest tràmit heu de demanar cita prèvia seguint les intruccions del tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina.

La resolució d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial fa menció a l'obligació de comunicar qualsevol modificació de les dades que hi consten, segons la normativa vigent. L'incompliment d'aquesta comunicació pot donar lloc, si escau a la baixa de la inscripció..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones que constin inscrites en el Registre de Sol·licitants d'HPO o una persona degudament autoritzada per les interessades.

QUAN ES POT FER

Quan es produeixi el fet que faci susceptible la modificació d'una de les dades comunicades prèviament al Registre de Sol·licitants d'HPO..  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Haver concertat cita prèvia per a la realització d'aquest tràmit.
 • La persona o unitat de convivència ha d'estar inscrita en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.
1. NO S'ATENDRÀ SENSE CITA PRÈVIA
2. El dia de la cita haureu d'aportar la documentació necessària que s'indica a l'apartat següent 'Presencialment'.

Documentació necessària
 • Instància general
 • Document justificatiu de la modificació de dades que es vulgui realitzar 

VALIDESA

La inscripció al registre tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció independentment de les modificacions que es puguin fer durant aquest període.

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial.
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400