Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Inscripció d'un pis a la borsa de mediació de lloguer social

Imprimir
Sol·licitud per a inscriure un pis buit a la borsa de mediació de lloguer social.

La borsa actua com a mediadora entre les persones propietàries i les persones sol·licitants d’habitatge. Dóna confiança i garanteix el cobrament i bon ús dels habitatges als seus propietaris, negocia rendes de lloguer per sota de mercat i cerca l’habitatge més adequat per a cada unitat de convivència.

A les persones propietàries s'ofereix:
 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte.
 • Avalloguer.
 • Servei gratuït d’assessorament.
 • Tramitació de contractes.
 • Seguiment de la relació contractual.
 • Control del bon ús dels habitatges llogats
.  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB en lloc de CD).

Requeriments
 • Ha d'haver gestionat la cita prèvia per a la visita d'una persona del departament responsable, segons el tràmit de l'apartat "Tràmits relacionats", i obtingut el vist-i-plau per part d'aquest departament.
 • Ha d'estar en vigor la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge, el certificat d’eficiència energètica, les escriptures de propietat i els documents d'identitat dels propietaris.
 • Els últims rebuts d’IBI, comunitat de veïns i subministraments (aigua, llum, gas) han d'estar pagats.
 • Tenir confiança en les persones llogateres que li selecciona la borsa.
Aporteu la documentació necessària a l'oficina indicada.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies)
A més heu d'aportar el document original i una fotocòpia o la còpia compulsada de:
 • DNI, targeta de residència o CIF de les persones propietàries
 • Cèdula d'habitabilitat de l'habitatge
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Nota simple informativa del Registre de la Propietat
 • Últim rebut de la contribució (IBI)
 • Últimes factures llum/aigua/gas
 • Rebut de la quota de la comunitat
 • Número de compte bancari
 • Butlletí d'instal·lació elèctrica (en el cas que la companyia subministradora el sol·liciti)
 • I també, una còpia de les claus de l’habitatge
Impresos associats
 • Oficina d'Habitatge
  C. Llobregat n° 116. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La borsa convé amb les persones propietàries la renda a cobrar, que estarà per sota del preu de mercat (entre un 20% i un 30%).

S'haurà de fer el dipòsit de la fiança i del contracte de lloguer a l'INCASOL en compliment de la legislació vigent.

Posteriorment, es fa una mediació durant tota la vigència del contracte solucionant possibles incidències entre les persones propietàries i llogateres fins que es fa la resolució del contracte.

MÉS INFORMACIÓ

Avantatges:
 • No haureu d'abonar honoraris d'intermediació ni comissió de cap mena.
 • Mentre duri el contracte de lloguer disposareu d’una assegurança multirisc i d’una assegurança de defensa jurídica, en cas d’impagament. Ambdues gratuïtes.
 • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant els sistema Avalloguer que regula el Decret 75/2014, pel qual s'estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d'habitatges. Cobertura de 6 mensualitats de rendes impagades, en cas de desnonament per impagament de rendes.
 • Amb la mediació de la borsa de lloguers formalitzareu el contracte d'arrendament en presència de l'Administració i de conformitat amb les seves directrius, els seus objectius i les seves pautes.
 • Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, en cas que hi hagués convocatòria oberta i es reunissin els requisits.
 • Mediació entre propietari i llogater durant tota la durada del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment d'incidències.
.  

PREU

La inscripció és totalment gratuïta..  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

 • Oficina d'Habitatge
  Telèfon: 93 403 26 00
  Horari: AVÍS!
  A causa de la situació de contenció decretada aquesta oficina romandrà tancada fins a nou avís.

  Horari habitual:
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400