Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Duplicat de la resolució d'inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Sol·licitud d'un duplicat de la resolució que s'envia després d'haver fet la petició d'inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

Les persones que constin inscrites en el Registre de Sol·licitants d'HPO o una persona degudament autoritzada per les interessades.

  • La persona o unitat de convivència ha d'haver fet prèviament una sol·licitud d'inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

Posteriorment a rebre la resolució que s'envia com a resposta a la sol·licitud d'inscripció en el Registre.
El departament envia el duplicat de la resolució en un termini màxim de 15 dies hàbils des del registre de la sol·licitud o la petició electrònica.

Podeu fer la vostra sol·licitud per correu electrònic a olh@l-h.cat

Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Presenteu la documentació necessària a qualsevol de l'oficina indicada.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general (2 còpies).

Reglament Municipal del Registre de sol•licitants d’habitatges amb protecció pública a L’Hospitalet

  • Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d’adjudicació dels habitatges de protecció oficial.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

S'envia el duplicat de la resolució a l'adreça que consta en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.