Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud del servei de teleassistència

Imprimir
És una modalitat de servei d'atenció domiciliària que ofereix a l'usuari/ària una atenció permanent  i a distància.

Consisteix en un aparell telefònic connectat a una central de recepció de senyals d'emergència atesa per professionals capacitats per facilitar una ajuda immediata i específica.

S'ha de disposar de telèfon fix amb compatibilitat amb el servei.

El servei de teleassistència està assignat a una persona. I la baixa definitica d'aquest servei no dóna dret a la continuïtat del mateix en altres membres de la unitat de convivència..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones que sol·liciten aquest servei no poden tenir problemes auditius o d'altres que dificultin l'ús correcte d'aquest.
Totes les persones sol·licitants han d'estar empadronades a la ciutat
 • Les persones amb valoració de dependència amb grau que els dóna dret a aquest servei
 • Unitats de convivència d'una o dues persones amb 75 anys o més
 • Unitats de convivència d'una o dues persones de 70 a 74 anys amb problemes de salut que es recullen a la fitxa de salut

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
ATENCIÓ !!

Degut a la situació d'alerta sanitària les persones que vulguin sol·licitar el servei de teleassistència per ells o per altres persones, hauran d'enviar un correu electrònic indicant les seves dades de contacte (Nom, cognoms, adreça, districte i telèfon de contacte)  a la següent adreça: bsf-dependencia@l-h.cat i heu d'adjuntar la sol·licitud del servei i la fitxa de salut que trobareu als documents associats.

El departament es posarà en contacte amb la persona interessada o família, segons el cas.

Si no disposeu de correu electrònic podeu trucar al telèfon departamental 93 402 99 35.

Documentació necessària
 • DNI, targeta de residència o passaport
 • Full de consentiment de tractament de dades signat
 • Sol·licitud signada per la persona sol·licitant del servei.
 • En cas necessari omplir la fitxa de salut (persones de 70 a 74 anys)
En el cas que la persona sol·licitant no pugui portar la sol·licitud caldrà aportar degudament signat el full d'autorització per a tràmits i el full de consentiment de dades.
PER TELÈFON:
Si no es disposa de correu electrònic es pot trucar al telèfon 93. 402 99 35. Cal indicar nom, cognoms, adreça, districte de la persona sol·licitant i teléfon de contacte

MÉS INFORMACIÓ

Per donar de baixa el servei:
 • Informar al telèfon de l'empresa perquè passin a retirar l'aparell, o,
 • Posar-se en contacte amb el departament gestor (93 402 99 35)
En cas d'avaria l'empresa instal·ladora facilita un telèfon i envia un tècnic per solucionar-la..  

NORMATIVA APLICABLE

LLei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. BOE 299, 15.12.2006.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400