Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informació Teleassistència

Telèfon: 934029935

Telèfon d'informació on li informaran respecte al servei de teleassistència per part del nostre ajuntament.