Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informació sobre la situació urbanística i l’afectació d’una finca

Donar informació de la qualificació urbanística d’una finca i si té afectació segons el planejament aprovat i definitiu de la ciutat.

A la pàgina web: https://geoportal.l-h.cat/urbanisme/urbanisme.html

Podeu fer cerques fent servir la lupa. Una vegada localitzada la vostra finca, al menú 'Veure capes > Urbanisme', podeu activar les capes 'Parcel·lari' i 'Planejament'.

El que veureu, de manera orientativa, són diferents àmbits amb diferents colors i la qualificació urbanística està indicada dintre de cada un, que defineix l'ús del sól.

Si necessiteu un informe o certificat amb dades més concretes podeu seguir les instruccions del tràmit enllaçat al final d'aquesta pàgina.

A les dependències del departament..

La normativa aplicable a l’Ajuntament de L'Hospitalet és la del Pla General Metropolità (PGM) aprovat definitivament el 14/7/76 i publicat al BOP al 19/7/76. Es pot consultar en la web www3.amb.cat/normaurb2004/index.htm

No es donarà cap informació per telèfon.