Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Autorització a la neteja de pintades a parets i façanes d'edificis

Mitjançant aquest tràmit autoritzeu a que es porti a terme el servei de neteja de pintades a parets i façanes dels edificis de la nostra ciutat.

S'adreça a les persones propietàries de parets i façanes afectades per pintades que autoritzin el servei de neteja de pintades, tant individualment com en l'àmbit de l'exercici de les funcions corresponents al règim jurídic de la propietat horitzontal.

L'autorització del servei només s'ha de presentar una vegada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Aporteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud