Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Oposició a la retirada d'elements o símbols franquistes a parets i façanes d'edificis

Mitjançant aquest tràmit no autoritzeu a que es porti a terme el servei de retirada d'elements i plaques de simbologia franquista de parets i façanes dels edificis de la nostra ciutat.

S'adreça a les persones propietàries de façanes on hi ha adossades plaques o altre tipus d'element amb simbologia franquista, que no autoritzin als serveis d'espai públic de la ciutat, tant individualment com en l'àmbit de l'exercici de les funcions corresponents al règim jurídic de la propietat horitzontal, a la retirada dels esmentats elements.

L'autorització i sol·licitud del servei només s'ha de presentar una vegada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Aporteu la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud