Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Programa d’alumnat en pràctiques del Programa municipal per a la Dona

El programa d’estudiants en pràctiques es coordina amb els centres docents. L’objectiu és fer participar als/ a les estudiants en les activitats del PMD, per tal de formar-los en temes relatius a la perspectiva de gènere, i que ho puguin aplicar a la seva carrera professional.

Estudiants universitaris i mòduls de tercer cicle.

Dins del curs acadèmic

Les sol·licituds de formació en pràctiques generalment són realitzades per institucions acadèmiques, encara que també pot realitzar la petició el/la propi/a estudiant.