Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació de molèsties en comunitats de veïns i veïnes

Amb aquest tràmit ens podeu comunicar si patiu o heu patit alguna molèstia, sobre qualsevol tema relacionat amb la convivència i el civisme, provocada per algun veí o veïna de la vostra o d'alguna altra comunitat de la ciutat de L'Hospitalet.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu comunicar la molèstia trucant al telèfon indicat.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància general, especificant:
  • L'adreça completa del pis que provoca l'activitat pertorbadora (carrer, portal, pis i porta)
  • El tipus de molèstia
 • A més, si consta, les actes de juntes de veïns on heu tractat el tema (fotocòpia)

L'Oficina de Gestió d'Incidències trucarà al telèfon que indiqueu a la vostra petició per tal de concretar la incidència.

S'entra la incidència al programa Gestor d'Incidències de Convivència i Civisme, s'estudia la sol·licitud i es deriva al departament que ha de donar resposta segons el tema del que es tracti.