Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Informació sobre temes de convivència i civisme a L'Hospitalet

Podeu sol·licitar informació o aportar suggeriments sobre qualsevol tema relacionat amb la convivència i civisme a L'Hospitalet.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu fer arribar la vostra pregunta o suggeriment trucant al telèfon indicat.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general

L'Oficina de Gestió d'Incidències trucarà al telèfon que indiqueu a la vostra petició per tal de concretar-la.

S'entra la petició al programa Gestor d'Incidències de Convivència i Civisme, s'estudia i es deriva al departament que ha de donar resposta segons el tema del que es tracti.