Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Subvenció per al pagament del lloguer l'any 2021 (MITMA)

Imprimir
Sol·licitud d'una subvenció (MITMA) per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Podeu consultar al DOGC la  Resolució TES/1169/2021, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021 (ref. BDNS 557755)..  

QUI EL POT DEMANAR

Les persones físiques que, a més de complir els requisits especificats al següent enllaç, siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge de L'Hospitalet que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, i estiguin empadronats.

QUAN ES POT FER

Les sol·licituds es poden presentar des del 27 d'abril fins al 11 de juny de 2021, ambdós inclosos..  

COM ES POT TRAMITAR

Fora de termini
PER INTERNET:
Requeriments
Disposar d'un certificat digital admès com a certificats reconegut com pot ser el IdCat mòbil (DNI, TIE i targeta sanitària), IdCat Certificat o CLAVE PIN (DNI, residents comunitaris amb NIE o passaport). Mireu el següent enllaç Certificats digitals
 • Heu d'anar al següent enllaç o bé a www.gencat.cat/habitatge a l'apartat de 'Ajuts i subvencions al pagament del lloguer' i haureu de seguir les instruccions que allà s'especifiquen, al tràmit de 'Subvencions per el pagament del lloguer'
PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Ser major de 65 anys i/o, tenir dificultats per fer la tramitació digital
 • Ser família vulmerable  i està en contacte amb Serveis Socials del seu districte
L'atenció serà a l'Oficina Municipal de L'Habitatge amb cita prèvia.

Les persones majors de 65 anys, les famílies amb dificultats per accedir a la tramitació digital i les famílies vulnerables que ja tinguin contacte amb Serveis Socials del seu districte  podran sol·licitar cita prèvia a l'Oficina Municipal de l'habitatge trucant al 010.

QUÈ PASSA DESPRÉS

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina de l'Habitatge, al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, http://agenciahabitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

La persona sol·licitant rebrà un SMS amb la resolució de la seva sol·licitud. Si prèviament hi ha un requeriment de documentació també rebrà un SMS amb la indicació corresponent.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució per part de la Direcció de Programes Socials d'Habitatge de la Generalitat, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

TRÀMITS RELACIONATS

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400