Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Obtenció del distintiu de la zona verda per a residents amb vehicles d'empresa

Escoltar contingut (nova finestra)Imprimir
Obtenció del distintiu de resident que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial de l'Àrea Integral de Regulació de l'Estacionament (AIRE).

La zona verda és una zona d’aparcament, amb control horari. A més a més de per a vehicles propietat de les persones residents, l’Ordenança de Mobilitat preveu que altres tipus de vehicles puguin disposar del distintiu per a la zona verda, en aquest cas aquells on una empresa sigui la titular del vehicle. Tot i que també pot ser utilitzada per vehicles de no residents amb una tarifa superior.

Zones amb dret a distintiu:
 • A la zona de Residencial Granvia: Els residents de l’Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet (núm. 1 al 53) i del carrer Arquitectura (núm. 2 al 32)
 • A la zona de Ctra. d’Esplugues: Els residents de Ctra. d’Esplugues (núm. 24, 26 i 42) i del carrer Granollers núm. 4 (A, B, C, D i E)
.  

QUI EL POT DEMANAR

La persona conductora principal d'un vehicle d'empresa tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt, resident a la zona de L'Hospitalet on s'ha implantat la zona verda.

QUAN ES POT FER

Només cal fer el tràmit per a la primera obtenció o amb motiu de canvis al padró d'habitants o a la cessió del vehicle..  

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Requeriments
 • Una empresa ha de ser la titular del vehicle.
 • La persona conductora del vehicle ha d’estar al corrent en el pagament de taxes, impostos i sancions municipals i empadronada en una de les adreces del municipi de L'Hospitalet beneficiàries d'aquest distintiu.
 • La persona conductora ha de constar com la conductora principal del vehicle de l'empresa.
 • El vehicle ha de constar a la seva targeta d'inspecció tècnica com a vehicle tipus turisme, tot terreny o vehicle mixt.
Qualsevol persona pot aportar la documentació necessària a un punt de registre d'entrada d'aquest ajuntament.
Documentació necessària
 • Instància general (2 còpies), indicant un telèfon de contacte per a possibles comunicacions amb vostè.
 • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia).
 • Targeta d'inspecció tècnica del vehicle (fotocòpia).
 • Carta conforme l’empresa li ha cedit l’ús del vehicle (original).
 • Documentació que justifiqui que el cotxe es computa com a rendiment a l’impost de la renda, segons el cas:
  • Si computa a la renda de l'empresa, declaració per part de l'empresa a la carta de cesió d'ús del vehicle.
  • Si computa a la renda de la persona conductora, la darrera declaració de la renda (fotocòpia).
 • Justificació de l'assegurança del vehicle, ja sigui l'assegurança, el rebut pagat o la menció al contracte del vehicle (fotocòpia).

QUÈ PASSA DESPRÉS

Si es concedeix, rebrà el distintiu per correu postal al domicili indicat a la instància.

Pel que fa a la renovació automàtica, l'Ajuntament enviarà d’ofici els distintius als residents de les zones esmentades mitjançant correu als seus habitatges.

Si no es concedeix, el departament es posarà en contacte amb vostè al telèfon indicat a la instància.

MÉS INFORMACIÓ

Cada habitatge pot disposar de dues autoritzacions per estacionar en zona verda com a màxim..  

PREU

Tant l'obtenció com la renovació d'aquest distintiu és gratuïta..  

VALIDESA

Aquest distintiu caduca cada 2 anys. Passat el període de validesa el departament tramitarà d'ofici la seva renovació si continuen complint-se els requeriments per a la seva concessió.

Així mateix, serà vàlid exclusivament per a la zona verda de residència de la persona sol·licitant, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

TEMPS DE RESPOSTA

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud..  
El departament dóna resposta en un termini màxim d'un mes i mig des del registre de la sol·licitud..  

SI TENIU CAP DUBTE O SUGGERIMENT PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Carpeta ciutadana
 • Bústia ciutadana
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a cat365.net
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Sede electrónica del catastro
 • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400