Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Accés de vehicles a zones restringides (illa de vianants) amb control de matrícula de L'Hospitalet

Les illes de vianants són uns petits pulmons als barris de L’Hospitalet. Són espais amables i lliures de contaminació on la prioritat absoluta és per al vianant, i per tant, són espais on es garanteix una restricció del trànsit per mitjà d’un sistema de reconeixement i lectura de matrícules amb càmeres.

En aquestes zones només hi podran accedir els vehicles acreditats i els que hi hagin d’efectuar tasques de càrrega i descàrrega en els horaris establerts. De manera esporàdica i, per un motiu degudament justificat, es podrà accedir a través de l’intèrfon instal•lat a cada punt d’entrada, connectat amb el Centre de Gestió de la Mobilitat, les 24 h del dia i els 365 dies de l’any. En el cas que per avaria aquest no donés resposta s’hauria de comunicar al correu control.acces@l-h.cat indicant la matrícula, el dia, l’hora i el motiu de l’accés.

L’accés a l’interior de les illes de vianants per operacions de càrrega i descàrrega només es pot realitzar pel temps estrictament indispensable. Aquest horari és de 7 a 12 h de manera genèrica, exceptuant l’illa de Santa Eulàlia que correspon als dies feiners de 7 a 8.30 h, de 9.15 a 11 h i de 15.15 a 16.15 h. Fora d’aquest horari, cal utilitzar les reserves de càrrega i descàrrega (DUM) dels carrers de l’entorn de l’illa de vianants.

A més del control de càmeres de lectura de matrícules, l’illa de Santa Eulàlia disposa d’una segona restricció del trànsit a la seva zona més vulnerable, consistent en dues pilones retràctils als carrers d’Anselm Clavé i Pareto que s’activen amb targetes magnètiques i tenen un horari de càrrega i descàrrega més restrictiu, corresponent als dies feiners de 7 a 8.30 h i de 9.15 a 11 h.

En cap cas està permès l’estacionament a l’interior de l’illa de vianants.

Poden acreditar el cumpliment dels requisits:
 • Usuaris d’aparcaments
 • Residents amb mobilitat reduïda.
 • Familiars de residents per a l’atenció familiar a la dependència o per acompanyament als residents amb mobilitat reduïda.
 • Vehicles no logotipats de comerços dins l’àmbit restringit, per efectuar càrrega i descàrrega dins l’horari autoritzat. (Hauran d’indicar l’adreça del comerç).

El departament dóna resposta en 15 dies. Mentre es fa la tramitació es podrà accedir a través dels intèrfons instal•lats als punts d’accés.

Acreditacció de la propietat o lloguer de la plaça d’aparcament o del comerç, segons el cas.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Escriptura de la propietatObligatoriTelemàtic i presencial
Contracte de lloguerObligatoriTelemàtic i presencial

En el cas de vehicle de renting que sol·licita autorització per accedir a l'illa de vianants d'accés restringit del carrer Progrés o la plaça Espanyola

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Contracte del vehicleObligatoriTelemàtic i presencial
Pòlissa de l'assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial

En el cas de vehicle d'empresa que sol·licita autorització per accedir a l'illa de vianants d'accés restringit del carrer Progrés o la plaça Espanyola

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Carta de l'empresa de cessió d'ús del vehicleObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

Instància indicant la matrícula (o matrícules) del vehicle.

Caldrà aportar la següent documentació, segons el cas:

 • Escriptura de la propietat de la plaça d’aparcament o contracte d’arrendament vigent.
 • Acreditació de la dependència.

La gestió d'accés no comporta cap despesa per a la persona sol·licitant.
Sense resolució d'òrgan

Els vehicles comercials amb logotip podran accedir a les zones dins l’horari indicat als senyals informatius sol·licitant autorització a través de l’intèrfon instal·lat a cada punt d’entrada, connectat amb el Centre de Gestió de la Mobilitat, les 24 h del dia i els 365 dies de l’any.

La comunicació serà per correu certificat amb acusament de rebut (adjuntant la targeta que dona accés a la pilona o per notificació electrònica.