Alta d'accés a vehicles a l'illa de vianants restringida amb sistema de lectura de matrícules al mercat de Santa Eulàlia

L’illa de vianants de Santa Eulàlia és un espai destinat als vianants.

És creada per afavorir les condicions per a la mobilitat a peu de les persones, urbanitzant  un espai públic segur i accessible.

Pels seus carrers, els veïns i veïnes poden desplaçar-se per un entorn lliure de vehicles motoritzats. Són carrers pensats per gaudir de l’espai i afavorir la comunicació.

A l’illa de vianants de Santa Eulàlia, hem  compatibilitzat la convivència dels diferents usos: comercials, veïnals i educatius de la zona, amb l’objectiu de crear un espai per viure i conviure segurs.

Amb la reurbanització de l'entorn del mercat de Santa Eulàlia s'ha posat en marxa, de nou, el control d'accessos a l'illa de vianants.

A l'illa de vianants es pot accedir des dels carrers Doctor Fleming, Anselm Clavé i Unió. Allà s'han instal·lat càmeres de lectura de matrícules, de tal manera que els vehicles que hagin d'accedir a guals o a places de pàrquing hauran de demanar autorització administrativa.

Tenen dret les persones usuàries d'aparcaments o guals de:

 • C.Anselm Clavé
  • 1 al 33 autorització + pilona. Resta de números senars només autorització
  • 2 al 28 autorització + pilona. Resta de números parells només autorització
 • C. Pareto
  • 1 al 39 autorització + pilona. 41 al 55 autorització
  • 2 al 28 autorització + pilona. 30 al 38 autorització
 • C. Unió
  • 47 a 49 autorització
  • 48 a 50 autorització

Persona usuària d'una de les places d'aparcament de l'illa de vianants a què es pot accedir des dels carrers Doctor Fleming, Anselm Clavé i Unió, del mercat de Santa Eulàlia, controlades pel sistema de lectura de matrícules.

El departament dóna resposta en 2 setmanes. Mentre durin els tràmits per obtenir la targeta les persones usuàries podran accedir a l'illa.

Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Acreditacció de la propietat o lloguer de la plaça d’aparcament o del comerç, segons el cas.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Escriptura de la propietatObligatoriTelemàtic i presencial
Contracte de lloguerObligatoriTelemàtic i presencial

Identificació del conductor i del vehicle

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Permís de conduirObligatoriTelemàtic i presencial
Fitxa tècnica del vehicleObligatoriTelemàtic i presencial

En el cas de vehicle de renting que sol·licita autorització per accedir a l'illa de vianants d'accés restringit del carrer Progrés o la plaça Espanyola

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Contracte del vehicleObligatoriTelemàtic i presencial
Pòlissa de l'assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial

En el cas de vehicle d'empresa que sol·licita autorització per accedir a l'illa de vianants d'accés restringit del carrer Progrés o la plaça Espanyola

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Carta de l'empresa de cessió d'ús del vehicleObligatoriTelemàtic i presencial

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Aporteu la documentació necessària que trobarà en l'apartat de 'Documentació a aportar' a qualsevol de les oficines indicades.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

 • Instància General
 • Document que acrediti la propietat de la plaça d'aparcament o del comerç, o contracte de lloguer en vigor.
 • Permís de circulació i fitxa tècnica del vehícle.

La gestió d'aquesta autorització no comporta cap despesa per a la persona sol·licitant.
Sense resolució d'òrgan

Mentre durin els tràmits per obtenir l'autorització les persones usuàries podran accedir a la zona.

Es podran preveure autoritzacions especials per accedir a l’illa de vianants. En aquests casos, la documentació justificativa  requerida s’ajustarà a les necessitats especials que es demanin.

Els vehicles que facin activitat comercial podran entrar a les zones limitades, únicament, durant l'horari indicat als senyals informatius per a facilitar les tasques de càrrega i descàrrega (zona de lectura de matrícules entre les 07:00 i les 12:00 h i zona de pilones entre les 07:00 i 08:30 i entre les 09:15 i 12:00 h).

Per autoritzacions puntuals podeu enviar un correu electrònic a control.acces@l-h.cat, indicant el nom, dni, telèfon, motiu, dia/hora i matrícula.

El lliurament de l'autorització es farà per correu certificat amb acusament de rebut o per notificació elecrònica.