Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Petició de lloc per a la venda de roses durant el dia de Sant Jordi 

Atenció! data límit 23/03/2024

Sol·licitud per ocupar un espai a la via pública per a vendre roses durant el 23 d'abril

Qualsevol persona interessada o la persona representant degudament autoritzada

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

  • La persona sol·licitant ha d'estar donada d'alta com a autònom a la Seguretat Social

Es poden presentar instàncies des de l'1 de gener fins a la data de tancament de presentacions fixada cada any pel departament gestor.

Es poden presentar instàncies des de l'1 de gener fins el 23 de març.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general.
  • DNI, NIF de persona jurídica o targeta de residència amb permís de treball
  • Rebut d'autònoms pagat del mes anterior a la celebració de l'activitat

A l'instància, heu d'indicar obligatòriament un telèfon per a que el departament es posi en contacte amb vosaltres i també indicar el lloc de preferència on voleu realitzar la venda, segons el llistat d'ubicacions.

Impresos associats

En cas de conincidència de dos o més sol.lcituds en el mateix punt de venda s'atorgarà la llicència per ordre de la presentació de la instància.