Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Petició de lloc per a la venda de roses durant el dia de Sant Jordi 

Atenció! data límit 23/03/2024

Sol·licitud per ocupar un espai a la via pública per a vendre roses durant el 23 d'abril

Qualsevol persona interessada o la persona representant degudament autoritzada

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

 • La persona sol·licitant ha d'estar donada d'alta com a autònom a la Seguretat Social

Es poden presentar instàncies des de l'1 de gener fins a la data de tancament de presentacions fixada cada any pel departament gestor.

Es poden presentar instàncies des de l'1 de gener fins el 23 de març.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat d'instal·lació elèctricaOpcionalTelemàtic i presencial
Pòlissa d'assegurança de respnsabilitat civil de l'activitat concretaOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut d'autònomsOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut vigent de l'assegurançaOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Fora de termini

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Impresos associats

En cas de conincidència de dos o més sol.lcituds en el mateix punt de venda s'atorgarà la llicència per ordre de la presentació de la instància.