Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Permís de venda de roses a la via pública durant el dia de Sant Jordi (entitats i professionals)

Atenció! data límit 23/03/2024

Les entitats, associacions, escoles, botigues, professionals, etc.

Poden fer la sol·licitud les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats o els professionals amb llicència de floristeria o de llibreria.

 • Les entitats i associacions sol·licitants han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats de L'Hospitalet.
 • Els professionals han de tenir llicència d'activitat de floristeria o de llibreria a L'Hospitalet.

Es poden presentar instàncies des de l'1 de gener fins a la data de tancament de presentacions fixada cada any pel departament gestor.

Es poden presentar instàncies des de l'1 de gener fins el 23 de març.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat d'instal·lació elèctricaOpcionalTelemàtic i presencial
Pòlissa d'assegurança de respnsabilitat civil de l'activitat concretaOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut d'autònomsOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut vigent de l'assegurançaOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Fora de termini

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

 • Les entitats o associacions sense ànim de lucre no estan subjecte a taxes.
 • Les llicències dels establiments de llibres o flors estan subjectes a la taxa fixada segons l'ordenança fiscal vigent.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

El permís per als locals amb llicència de floristeria o de llibreria serà per al davant de la porta del seu establiment.

En el cas de les persones professionals de floristeries o llibreries, el departament es posarà en contacte amb vostè per telèfon per a recollir la carta de pagament i aportar la documentació necessària per a obtenir el permís provisional. A posteriori, li arribarà el decret amb el permís definitiu.

En el cas de les entitats i associacions sense ànim de lucre, el departament es posarà en contacte amb vostè per a passar a recollir el permís específic.