Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Cessió d’ús d’instal·lacions dels centres educatius públics de titularitat municipal

Imprimir
Aquest és el procediment necessari per tal d’utilitzar espais dels centres educatius públics d’educació infantil, primària, educació especial i centres de formació de persones adultes .  

QUI EL POT DEMANAR

 • Entitats i persones jurídiques sense afany de lucre i que estiguin inscrites al registre d'entitats de la ciutat
 • Persones físiques
 • Regidories de l’Ajuntament de l’Hospitalet que vulguin realitzar activitats als centres educatius de caire educatiu, cultural, esportiu o de lleure

QUAN ES POT FER

La sol·licitud, degudament complimentada  s’ha de presentar amb una antelació mínima de 20 dies hàbils a la data prevista per l’inici de l’activitat. Els 20 dies són necessaris per a la realització del tràmit una vegada presentada tota la documentació.

En el cas dels Casals i/o Campus Esportius en períodes de vacances escolars, aquesta antelació serà de 30 dies hàbils.

En el cas de presentar la sol·licitud amb incompliment dels terminis anteriors, aquesta no serà admesa a tràmit, i es dictarà resolució en aquest sentit, llevat que la mateixa s’acompanyi d’escrit justificatiu de les causes que han impossibilitat el compliment dels terminis.

La sol·licitud pel desenvolupament d’activitats esportives incloses en la competició federada s’han de presentar abans del 10 de juliol.

Presentada la sol·licitud i examinada la documentació es podrà requerir a l’entitat per tal que esmeni o complementi la documentació. La manca d’esmena comportarà l’arxiu de la sol·licitud sense més tràmit.
.  

COM ES POT TRAMITAR

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.
PRESENCIALMENT:
La sol·licitud de cessió d'espai serà presentada a les oficines indicades, juntament amb la documentació necessària

 • Oficina d'Atenció Ciutadana
  C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a dijous : 16:00 a 19 h.
  Mapa
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11 d'octubre de 2021.
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h 
  Dimecres: 9 h -11 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Annex 1 - activitatsObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Annex 2 CasalsObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Certificat de cobertura d'activitat per l'asseguradoraObligatoriTelemàtic i presencial
Pòlissa d'assegurança de respnsabilitat civil de l'activitat concretaObligatoriTelemàtic i presencial
Programa detallat de l'activitatObligatoriTelemàtic i presencial
Rebut vigent de l'assegurançaObligatoriTelemàtic i presencial
Pla d’acció acreditatiu del compliment de les mesures relacionades amb la COVID-19ObligatoriTelemàtic i presencial
Declaració responsable mesures COVID-19ObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar

QUÈ PASSA DESPRÉS

Una vegada feta la sol·licitud, la unitat de ciutat educadora revisa si la documentació és correcta.

En cas que es calgui aportar més documentació,  la Unitat de Ciutat Educadora  serà l'encarregada de demanar-la.

Una vegada aportada tota la documentació i el document de conformitat o comunicació per part de la direcció de l’escola, la unitat de ciutat educadora emetrà un informe que el regidor de govern haurà de resoldre i suposa en últim terme una numeració per part de la secretaria General del Ple.

Aquesta ha de ser com a mínim 3 dies abans de la data prevista de l’activitat.

MÉS INFORMACIÓ

També es demanarà a la direcció de l'escola el document de conformitat o comunicació depenen el cas:
 • De conformitat si l’activitat que es sol·licita es fa en horari escolar dins del calendari escolar
 • De comunicació si l’activitat que es sol·licita es vol realitzar fora de l’horari escolar i/o fora del calendari escolar (un dissabte o diumenge, un dia festiu o en vacances escolars)
.  

TEMPS DE RESPOSTA

La resolució és de 20 dies hàbils una vegada està la documentació correcta.

EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada..  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • Llei orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig i el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • Decret que desenvolupa la llei 12/2009, 102/2010, de 3 d’agost, de règim d’autonomia dels centres educatius de Catalunya.
 • Reglament regulador per l’ús dels edificis dels centres educatius públics d’educació infantil, primària, educació especial i centres de formació d’adults de titularitat demanial municipal, de 12 d’abril de 2013
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400