Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Tornar a la llista de mocions

MOCIÓ PER PROMOCIONAR ELS POLIESPORTIUS MUNICIPALS ENTRE LES PERSONES JOVES

Data ple:26/10/2022
Data darrera actualització: 01/04/2023

Grup/s que la presenten: ERC-AM
Resultat:
Aprovada amb esmenes
Seguiment:
Finalitzat
Àrea municipal encarregada del seguiment: Regidoria Adjunta d'Esports


Previsió d'execució: 2022
Fase d'execució: No previst
Assignació pressupostària: Cap
Incidències: Cap
Per a més informació respecte les votacions i el desenvolupament de la sessió podeu accedir a l'acta de la sessió.
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400