Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Tornar a la llista de mocions

MOCIÓ PER A LA RESOLUCIÓ PACIFICA DEL CONFLICTE ENTRE PALESTINA I ISRAEL I EL RESPECTE A LA LEGALITAT INTERNACIONAL.

Data ple:25/10/2023

Grup/s que la presenten: LHECP-C
Resultat:
Rebutjada
Seguiment:
Finalitzat


Previsió d'execució: 2023
Fase d'execució: No previst
Assignació pressupostària: Cap
Incidències: Cap
Per a més informació respecte les votacions i el desenvolupament de la sessió podeu accedir a l'acta de la sessió.

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400