Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Tornar a la llista de mocions

MOCIÓ INSTANT A QUE ES DESTINI LA TOTALITAT DE LES AJUDES DIRECTES ACORDADES DE SUPORT ALS AUTÒNOMS I COMERÇ LOCAL I IMPULSAR POLÍTIQUES LOCALS PER ENFORTIR EL TEIXIT COMERCIAL DE L'HOSPITALET.

Data ple:25/05/2022
Data darrera actualització: 01/07/2022

Grup/s que la presenten: ERC-AM
Resultat:
Aprovada
Seguiment:
En curs
Àrea municipal encarregada del seguiment: Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports


Previsió d'execució: 2022
Fase d'execució: No previst
Assignació pressupostària: Cap
Incidències: Cap
Per a més informació respecte les votacions i el desenvolupament de la sessió podeu accedir a l'acta de la sessió.
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400