Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Gestió municipal > 
  • Ple municipal > 
  • Rendició de comptes sobre les mocions aprovades

Mandato 2019-2023

Mociones aprobadas: 201
Mociones rechadas: 114
Con esta información el Ayuntamiento quiere favorecer la transparencia y el rendimiento de cuentas a la ciudadanía.
OpcionesFecha PlenoTítuloResultadoSeguimientoÚltima actualización
26/04/2023 MOCIÓ A FAVOR D'UNA ATENCIÓ PRIMÀRIA DE QUALITAT PER UNA MILLOR SALUT DE LA POBLACIÓ Aprobada Finalizado 10/05/2023
26/04/2023 MOCIÓ EN DEFENSA DE LES MOBILITZACIONS SOCIALS I PER LA FI DE LA REPRESSIÓ AL PERÚ Rechazada Finalizado
26/04/2023 MOCIÓ EN RELACIÓ AMB L'1 DE MAIG, PER UN TREBALL DIGNE PER A TOTS I TOTES, UN MODEL DE RELACIONS LABORALS AL SERVEI D'UNA SOCIETAT MÉS JUSTA I DEMOCRÀTICA Aprobada con enmiendas Finalizado 05/05/2023
26/04/2023 MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DELS TREBALLS DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI PER L'ELABORACIÓ D'UN NOU PLA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI I LA SEVA INCORPORACIÓ AL CONSELL DE CIUTAT Aprobada Finalizado 27/04/2023
26/04/2023 MOCIÓ PER L'APLICACIÓ DE MESURES URGENTS I ESTRUCTURALS PER A PAL·LIAR LA SEQUERA Rechazada Finalizado
26/04/2023 MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A COLABORAR CON LOS TITULARES DE QUIOSCOS DE L'HOSPITALET EN LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTOS COMERCIOS. Aprobada con enmiendas Finalizado 05/05/2023
26/04/2023 MOCIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN L'HOSPITALET Rechazada Finalizado
22/03/2023 Moció de suport als llogaters dels pisos de CaixaBank Aprobada Finalizado 16/04/2023
22/03/2023 MOCIÓ EN DEFENSA DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I LA REPARACIÓ A LES VÍCTIMES DEL COP MILITAR I LA DICTADURA FRANQUISTA Aprobada con enmiendas Finalizado 16/05/2023
22/03/2023 MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS SERVEIS SOCIALS DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA Aprobada Finalizado 03/05/2023
22/03/2023 MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A PERMITIR LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES O CONSULTAS A AQUELLAS PERSONAS QUE NO DISPONGAN DE CITA PREVIA. Aprobada con enmiendas Finalizado 31/05/2023
22/03/2023 MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL A SUSPENDER PROVISIONALMENTE LAS PRUEBAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE SUPERINTENDENTE DE LA GUARDIA URBANA DE L'HOSPITALET. Rechazada Finalizado
22/03/2023 MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONTRA LAS OCUPACIONES DE INMUEBLES EN L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Aprobada Finalizado 05/05/2023
22/02/2023 MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DEL BILINGÜISME DE LA SOCIETAT CATALANA I PER GARANTIR L'OFICIALITAT DE LES LLENGÜES CATALANA I CASTELLANA EN L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET. Aprobada Finalizado 02/05/2023
22/02/2023 MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ IMMEDIATA DE l'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 'COSME TODA'. Rechazada Finalizado
123
Para más información puede ejercer su derecho de acceso a la información previsto en la ley 19/2014 de Transparencia, Acceso a la Información Pública Y Buen Gobierno
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400