Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a:
  • Seu > 
  • Perfil del contractant > 
  • Contractacions en curs

contractacions en curs

Subministraments

Llegir contingut RSS de Subministraments (nova finestra)
Número d'expedient Objecte del contracte Estat
SU-014/2016 Subministrament, instal·lació, posada en marxa i servei postvenda de 50 parquímetres i 12 telèfons intel·ligents per a la regulació i gestió de l'estacionament regulat de la ciutat de L'Hospitalet. Declarar classificades
SU-015/2014 Subministrament de 6 vehicles, a titol d'arrendament amb opció de compra, per al servei de la Guardia Urbana. Declarar classificades
SU-025/2016 Subministrament de dos vehicles per unitats especials amb diferents característiques per al Servei de la Guardia Urbana. Declarar classificades
SU-026/2016 Subministrament de dos vehicles per unitats especials d'intervenció immediata amb equipament complert per al Servei de la Guardia Urbana. Declarar classificades
SU-029/2016 Subministrament d'ordinadors personals i llicències de programari per a les noves instal·lacions dels casals de Ca N'Arús Declarar classificades
SU-031/2016 Manteniment de versions del programari dels servidors del Servei d'Informàtica i Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació de l'Ajuntament de l'Hospitalet En curs
SU-033/2016 Subministrament i col·locació de llums LED al Districte Econòmic en el marc de les ajudes de l'AMB per a la millora de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica Declarar classificades
SU-034/2016 Subministrament d'armilles antibales - antiganivet per al personal de la Guàrdia Urbana Declarar classificades
SU-035/2016 Subministrament d'un sistema de mesurament d'aïllament acústic format per un sonòmetre analitzador i una font sonora, per a l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Declarar classificades
SU-037/2016 Subministrament, transport, muntatge, formació i manteniment de maquinària i material de fitness, cicló indoor i paviments de les piscines municipals i altres instal·lacions esportives municipals - 8 lots En curs
SU-038/2016 Subministrament de fons bibliogràfics i audiovisuals per a les biblioteques de L'Hospitalet (2 lots). Declarar classificades
SU-039/2016 Subministrament de diferents peces d'uniformitat per a la Guardia Urbana (3 lots). En curs
SU-040/2016 Subministrament, transport, muntatge, formació i manteniment d'un videomarcador per l'Estadi Municipal de Futbol de L'Hospitalet En curs
SU-045/2016 subministrament i col·locació de càmeres de trànsit a la via pública Declarar classificades
SU-047/2016 Subministrament i col·locació de panells d'informació variable a la via pública En curs

Obres

Llegir contingut RSS de Obres (nova finestra)
Número d'expedient Objecte del contracte Estat
O-006/2016 Treballs d'adequació i nova execució d'embornals, així com l'adequació de pous de registre de clavegueram a la ciutat Declarar classificades
O-017/2016 Obres de millores de l'Escola de Música, Dansa i Teatre 2ª fase En curs
O-030/2016 Obres per a l'adequació dels espais del casal de gent gran i casal de joves de Ca N'Arús al barri del Centre En curs
O-033/2016 Obres d'adequació i millora de la pavimentació del carrer Ferré Declarar classificades
O-034/2016 Obres d'urbanització i renovació del clavegueram del carrer Leonardo da Vinci, entre el carrer Enric Prat de La Riba i avinguda del Carrilet de l'Hospitalet del Llobregat En curs
O-035/2016 Urbanització de la plaça Sant Jordi a l'Hospitalet del Llobregat En curs
O-21/2016 Obres de substitució de canonades de climatització i aigua calenta sanitària de l'edifici del carrer Cobalt, 57 Declarar classificades

Serveis

Llegir contingut RSS de Serveis (nova finestra)
Número d'expedient Objecte del contracte Estat
AS-011/2016 Recollida, captura, transport, assistència, acollida i adopció d'animals a la ciutat de L'Hospitalet. En curs
AS-017/2016 Servei de manteniment dels servidors de la sala de màquines de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Declarar classificades
AS-026/2016 Serveis de redacció d'estudis de patologies, assessoria en fase de projecte, assessoria en fase d'obra, projecte complet d'estructures i/o direcció d'obres de diversos projectes En curs
AS-028/2015 Servei per a la realització d'un estudi sobre l'estat de conservació i patologies existents als aparcaments gestionats per La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals SA, així com la redacció dels projectes constructius de reparació de les patologies Declarar classificades
AS-034/2016 Realització de visites guiades, dinamitzades i altres activitats educatives de les exposicions que programa el Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. En curs
AS-035/2016 Servei per a la difusió del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. En curs
AS-042/2016 Serveis de recollida, captura, trasllat, assistència, acollida i adopció d'animals a la ciutat de l'Hospitalet 2016-2017 En curs
AS-051/2013 Concessió demanial per a la utilització privativa de l'espai de domini públic destinat a bar-restaurant dels camps municipals de futbol dependents de la Regidoria d'Esports i Joventut (3 lots). Declarar classificades
AS-059/2015 Recollida, captura, trasllat, assistència, acollida i adopció d'animals a la ciutat de l'Hospitalet En curs
AS-064/2015 Servei de manteniment de les xarxes de telecomunicacions i diversos equips de so i conferències En curs
AS-071/2016 Serveis de neteja i gestió interna dels residus dels edificis i dependències municipals En curs
AS-076/2016 Servei d'atenció a domicili de l'Ajuntament de L'Hospitalet. En curs
AS-078/2016 Estudi de la trajectòria acadèmica i professional del candidat- Validació i Cartera i Contractes amb empreses i Networking En curs
AS-079/2016 Serveis d'elaboració del Pla Director de Processos i Tecnologia de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. En curs
AS-080/2016 Servei d'agents cívics de L'Hospitalet. En curs
AS-084/2015 Concessió demanial per a l'explotació del servei de perruqueria del Casal de Gent Gran de Sanfeliu En curs
AS-084/2016 Realització de l'avaluació de les condicions psicològiques per a l'ús de l'arma de foc dels membres de la Guardia Urbana. En curs
AS-089/2016 Gestió de les activitats de foment de la lectura i promoció de la cultura de les biblioteques de L'Hospitalet. Declarar classificades
AS-091/2016 Serveis preventius d'intervenció sanitària en cobertura d'actes de risc previsible, any 2017. En curs
AS-092/2016 Servei de comunicació, per a la conceptualització, creativitat i disseny gràfic dels diferents materials de comunicació i publicitaris dels centres esportius de gestió directa de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat En curs
AS-093/2016 Serveis de fotomecànica, impressió, magatzematge i distribució de material d'oficina, impresos, sobres i papereria per a les diferents àrees d'aquest Ajuntament pels anys 2017-2019 En curs
AS-094/2016 Serveis de resolució d’incidències durant festius i caps de setmana, suport a la brigada d’enllumenat en el manteniment de l’enllumenat públic, així com el servei per a instal•lar les preses de corrent elèctrica i grups generadors necessaris per a les diferents activitats promogudes per l’ajuntament, que es duguin a terme al municipi de l’Hospitalet de Llobregat. En curs
AS-095/2016 Serveis d'assistència tècnica al programa d'activitats i a la programació artística de l'Auditori Barradas, anys 2017-2019. En curs
AS-098/2016 Serveis de cobertura fotogràfica dels diferents actes i esdeveniments d'interès per a la ciutat, per al Servei de Comunicació del Gabinet de l'Alcaldia En curs
AS-100/2016 Coordinació de seguretat i salut per al seguiment i control de les obres d'implantació de projectes de millora al Districte Econòmic i Polígon Carretera del Mig de l'Hospitalet de Llobregat (Anys 2017-2018) Declarar classificades
AS-103/2016 Servei de suport al desenvolupament d'aplicacions informàtiques de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Declarar classificades
AS-104/2016 Servei per a la realització del manteniment dels webs de l'Ajuntament de l'Hospitalet Declarar classificades
AS-106/2016 Serveis de manteniment dels equips electrònics de comunicacions i de manteniment de versions dels productes de programari checkpoint de la xarxa de dades de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat En curs
AS-107/2016 Producció dels concerts per les Festes de la Primavera, any 2017. Recinte Firal de la Farga. Declarar classificades
AS-108/2016 Servei de missatgeria urgent d'aquest Ajuntament En curs
AS-109/2016 Servei per a la definició, dinamització, gestió del coneixement, coordinació, gestió del canvi, desenvolupament i desplegament de la plataforma integrada d'atenció ciutadana Sinapsi App de l'Ajuntament de l'Hospitalet Declarar classificades
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400