Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a:
  • Seu > 
  • Perfil del contractant > 
  • Contractacions en curs

contractacions en curs

Subministraments

Llegir contingut RSS de Subministraments (nova finestra)
Número d'expedient Objecte del contracte Estat
SU-010/2016 Subministrament i instal·lació d'elements d'il·luminació de la façana principal de l'Ajuntament. En curs
SU-010/2017 Subministrament en règim de lloguer d'infraestructures i altres elements, així com l'organització i realització d'accions de dinamització de la Festa del Comerç En curs
SU-012/2017 Contracte menor del subministrament de la subscripció per al manteniment version i suport llicències programari AutoCAD xarxa dades usuaris específics En curs
SU-015/2014 Subministrament de 6 vehicles, a titol d'arrendament amb opció de compra, per al servei de la Guardia Urbana. Declarar classificades
SU-015/2017 Contracte menor per l'adquisició de cascs per la Guàrdia Urbana En curs
SU-016/2017 Contracte menor de l'ampliació del programari de gestió d'arxiu digital actual de l'Ajuntament de l'Hospitalet. En curs
SU-019/2016 Subministrament, en règim d'arrendament, de 12 vehicles per al servei de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de l'Hospitalet En curs
SU-025/2016 Subministrament de dos vehicles per unitats especials amb diferents característiques per al Servei de la Guardia Urbana. Declarar classificades
SU-026/2016 Subministrament de dos vehicles per unitats especials d'intervenció immediata amb equipament complert per al Servei de la Guardia Urbana. Declarar classificades
SU-029/2016 Subministrament d'ordinadors personals i llicències de programari per a les noves instal·lacions dels casals de Ca N'Arús Declarar classificades
SU-033/2016 Subministrament i col·locació de llums LED al Districte Econòmic en el marc de les ajudes de l'AMB per a la millora de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica Declarar classificades
SU-034/2016 Subministrament d'armilles antibales - antiganivet per al personal de la Guàrdia Urbana Declarar classificades
SU-036/2016 Contracte menor per subministrament de cascs antiavalots per als agents de la unitat d'intervenció de la Guardia Urbana En curs
SU-037/2016 Subministrament, transport, muntatge, formació i manteniment de maquinària i material de fitness, cicló indoor i paviments de les piscines municipals i altres instal·lacions esportives municipals - 8 lots En curs
SU-039/2016 Subministrament de diferents peces d'uniformitat per a la Guardia Urbana (3 lots). En curs
SU-040/2016 Subministrament, transport, muntatge, formació i manteniment d'un videomarcador per l'Estadi Municipal de Futbol de L'Hospitalet En curs
SU-044/2016 Subministrament de servidors i emmagatzematge de disc per a la renovació d'equips de les sales de màquines del Servei d'Informàtica En curs
SU-045/2016 subministrament i col·locació de càmeres de trànsit a la via pública Declarar classificades
SU-048/2016 Subministrament i instal·lació d'elements d'il·luminació i audiovisuals per l'equipament de Ca n'Arús En curs
SU-050/2016 Subministrament i instal·lació de mobiliari, cadires, complements i elements de retolació i senyalització per a l'equipament del casal de gent gran i l'espai juvenil de Ca n'Arús En curs

Obres

Llegir contingut RSS de Obres (nova finestra)
Número d'expedient Objecte del contracte Estat
O-017/2016 Obres de millores de l'Escola de Música, Dansa i Teatre 2ª fase En curs
O-033/2016 Obres d'adequació i millora de la pavimentació del carrer Ferré Declarar classificades
O-034/2016 Obres d'urbanització i renovació del clavegueram del carrer Leonardo da Vinci, entre el carrer Enric Prat de La Riba i avinguda del Carrilet de l'Hospitalet del Llobregat En curs
O-035/2016 Urbanització de la plaça Sant Jordi a l'Hospitalet del Llobregat En curs
O-043/2016 Obres de conservació, millora i renovació de la infraestructura urbana de la ciutat, així com la construcció de claveguerons i guals de vehicles, anys 2017 - 2020 En curs

Serveis

Llegir contingut RSS de Serveis (nova finestra)
Número d'expedient Objecte del contracte Estat
AS-003/2017 Alienació de residus valoritzables de la deixalleria metropolitana de l'Hospitalet, consistents en vidre industrial, no envàs, no pla En curs
AS-009/2017 Servei d'obertura, tancament i neteja del Mercat Municipal del Torrent Gornal. Anys 2017-2019 (27 mesos) En curs
AS-011/2016 Recollida, captura, transport, assistència, acollida i adopció d'animals a la ciutat de L'Hospitalet. En curs
AS-017/2016 Servei de manteniment dels servidors de la sala de màquines de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Declarar classificades
AS-017/2017 Contracte menor del servei de recollida, acollida i adopció d'animals a la ciutat de L'Hospitalet En curs
AS-018/2017 Contracte menor del servei per a cobrir les necessitats d'infraestructura tècnica per alguns dels actes a celebrar amb motiu de les Festes de Primavera 2017 En curs
AS-024/2017 Contracte menor per la Consultoria per desenvolupar els treballs necessaris per l'elaboració i confecció per la implantació del sistema de tarifació social actual. En curs
AS-026/2016 Serveis de redacció d'estudis de patologies, assessoria en fase de projecte, assessoria en fase d'obra, projecte complet d'estructures i/o direcció d'obres de diversos projectes En curs
AS-034/2016 Realització de visites guiades, dinamitzades i altres activitats educatives de les exposicions que programa el Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. En curs
AS-035/2016 Servei per a la difusió del Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. En curs
AS-051/2013 Concessió demanial per a la utilització privativa de l'espai de domini públic destinat a bar-restaurant dels camps municipals de futbol dependents de la Regidoria d'Esports i Joventut (3 lots). Declarar classificades
AS-064/2015 Servei de manteniment de les xarxes de telecomunicacions i diversos equips de so i conferències En curs
AS-071/2016 Serveis de neteja i gestió interna dels residus dels edificis i dependències municipals En curs
AS-076/2016 Servei d'atenció a domicili de l'Ajuntament de L'Hospitalet. En curs
AS-078/2016 Estudi de la trajectòria acadèmica i professional del candidat- Validació i Cartera i Contractes amb empreses i Networking Declarar classificades
AS-079/2016 Serveis d'elaboració del Pla Director de Processos i Tecnologia de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. En curs
AS-080/2016 Servei d'agents cívics de L'Hospitalet. Declarar classificades
AS-084/2015 Concessió demanial per a l'explotació del servei de perruqueria del Casal de Gent Gran de Sanfeliu En curs
AS-084/2016 Realització de l'avaluació de les condicions psicològiques per a l'ús de l'arma de foc dels membres de la Guardia Urbana. En curs
AS-092/2016 Servei de comunicació, per a la conceptualització, creativitat i disseny gràfic dels diferents materials de comunicació i publicitaris dels centres esportius de gestió directa de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat En curs
AS-093/2016 Serveis de fotomecànica, impressió, magatzematge i distribució de material d'oficina, impresos, sobres i papereria per a les diferents àrees d'aquest Ajuntament pels anys 2017-2019 En curs
AS-094/2016 Serveis de resolució d’incidències durant festius i caps de setmana, suport a la brigada d’enllumenat en el manteniment de l’enllumenat públic, així com el servei per a instal•lar les preses de corrent elèctrica i grups generadors necessaris per a les diferents activitats promogudes per l’ajuntament, que es duguin a terme al municipi de l’Hospitalet de Llobregat. En curs
AS-095/2016 Serveis d'assistència tècnica al programa d'activitats i a la programació artística de l'Auditori Barradas, anys 2017-2019. Declarar classificades
AS-098/2016 Serveis de cobertura fotogràfica dels diferents actes i esdeveniments d'interès per a la ciutat, per al Servei de Comunicació del Gabinet de l'Alcaldia En curs
AS-100/2016 Coordinació de seguretat i salut per al seguiment i control de les obres d'implantació de projectes de millora al Districte Econòmic i Polígon Carretera del Mig de l'Hospitalet de Llobregat (Anys 2017-2018) Declarar classificades
AS-101/2016 Servei de suport al CAU del Servei d'Informàtica i TIC per a instal·lacions informàtiques a les estacions de treball En curs
AS-104/2016 Servei per a la realització del manteniment dels webs de l'Ajuntament de l'Hospitalet Declarar classificades
AS-106/2016 Serveis de manteniment dels equips electrònics de comunicacions i de manteniment de versions dels productes de programari checkpoint de la xarxa de dades de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Declarar classificades
AS-108/2016 Servei de missatgeria urgent d'aquest Ajuntament En curs
AS-114/2016 Servei d'estudis de mercat i d'opinió pública, per a la realització d'un estudi sociològic de caràcter quantitatiu. Any 2017 En curs
AS-115/2016 Servei per a la creació i manteniment del Portal de pressupostos transparents i oberts de l'Ajuntament de l'Hospitalet En curs
AS-20/2017 Contracte menor per la digitalització de documentació de procediment manual, expedients grapats que contenen plànols DIN A3 i AO, desmuntatge i muntatge manual, són expedients del arxiu municipals d'Hospitalet En curs
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400