Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Utilizeu aquest formulari per enviar les vostres comunicacions, consultes, queixes, suggeriments i agraïments sobre qüestions o temes de competència de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Nota: Els camps amb asterisc () són obligatoris.
Dades del missatge
Dades del sol·licitant
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades que es recullen mitjançant els formularis del web municipal, s’inclouran en els fitxers automatitzats específics per poder atendre la seva sol·licitud.

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia del drets digitals.

L’interessat podrà, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, recollits al RGPD, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona,10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet de Llobregat i mòbils).

Estic informat/ada de la Política de protecció de dades personals de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.finerstra nova

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400