Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Sobre la Seu
Identificació de la Seu
La seu electrònica és aquella adreça electrònica disponible a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències.

La seu electrònica de l'Ajuntament de L'Hospitalet està disponible a través de l'adreça electrònica: https://seuelectronica.l-h.cat

La seva titularitat correspon a l'Ajuntament de L'Hospitalet. 

La gestió i l'administració de la seu electrònica correspon al servei responsable dels sistemes d'informació municipals i la responsabilitat dels seus continguts correspon als centres directius d'aquest Ajuntament.
Condicions d'ús
 1. Condicions d’accés

  Mitjançant l’accés i ús al web de l’Ajuntament la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves de totes les condicions i instruccions publicades en el moment de l’accés. En conseqüència, s’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web abans d’utilitzar-lo.

  L’accés és gratuït i no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l’usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

 2. Condicions d’ús

  La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l'usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

  També haurà d’abstenir-se de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts.

  Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.Com a conseqüència, l'Ajuntament de L’Hospitalet es reserva el dret a excloure a tota persona que incompleixi les condicions d’accés i ús a la seu sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s’adeqüi a allò establert en aquestes "Condicions d'ús".

Funcionalitats d'interès
 • Els documents marcats amb la icona:  són documents en format .PDF . Per obrir-los cal tenir el programa gratuït Acrobat Reader que es pot trobar a http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
 • L’enllaç “Castellà” o “Català” permet canviar l’idioma del web.
Sobre la Seu

La Seu Electrònica és un instrument que, a través d’una adreça electrònica, vol posar a disposició dels ciutadans el conjunt dels serveis municipals amb accés electrònic, a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i administració de les quals correspon a l’Ajuntament de L’Hospitalet.

El titular de la seu és responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als què es pugui accedir a través d’aquesta.

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400