Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Reserva de dia i hora per a celebrar el matrimoni civil

Nota: Els camps amb asterisc són obligatoris.
Seleccioni un dia i una hora per la celebració del matrimoni civil
Els dies de color blau són els que estan disponibles, seleccioni el que li vagi millor
 
 
Dades del 1r contraent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
Dades del 2n contraent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
Idioma del casament
 
Dades del testimoni 1
 
 
 
 
 
Dades del testimoni 2