Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Tramitació de l’autorització sanitària de funcionament, obligatòria per als establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació.

Els titulars d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació.

Previ al funcionament de l'activitat.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Memòria sanitàriaObligatoriTelemàtic i presencialDescarregar
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Us podeu descarregar la memòria a l'apartat de 'Documentació necessària' i adjuntar-la amb la sol·licitud en pdf que teniu a continuació.
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Ordenança fiscal núm. 2.14 Taxa per la prestació dels serveis municipals de Salut

 • Decret 90/2008, de 22 d´abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
 • Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris
 • Llei 18/2009, de 22 d´octubre, de salut pública.
Per a la liquidació de la taxa cal sol·licitar el full de pagament corresponent al Servei de Salut. Ho podeu fer a través d'un correu electrònic a higienealisalut@l-h.cat o trucant directament al departament.