Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cita prèvia per assistir a sessions informatives sobre emprenedoria i empresa

Les sessions informatives organitzades a Gornal Activa són el primer contacte amb persones expertes que us assessoraran i us orientaran per a l'elaboració del vostre pla d'empresa i el corresponent pla econòmic i financer.

L'equip tècnic i professional de Gornal Activa us ajudarà a resoldre els dubtes que pugueu tenir i us entregarà material d'utilitat. La sessió farà especial referència al pla d'empresa, que és l'instrument que us ajudarà en la reflexió prèvia necessària a la creació de l'empresa, i a la vegada us serà imprescindible per a sol·licitar ajudes, subvencions i crèdits.

Aquestes sessions són obligatòries per a poder rebre posteriorment un assessorament personalitzat per a la valoració del vostre cas concret.

Qualsevol persona emprenedora, amb una idea o projecte de creació d'empresa.

Podeu fer la sol·licitud de la cita prèvia enviant un correu electrònic amb les vostres dades de contacte a oficinaserveiempresa@l-h.cat
Recordeu marcar la sol·licitud de confirmació de lectura per saber que el departament ha rebut el vostre correu.

Podeu sol·licitar la cita trucant al telèfon indicat.

Les sessions informatives a les que accediu no us comportaran cap cost econòmic.
Sense resolució d'òrgan

Teniu més informació i guies d'ajuda a l'apartat 'Empresa > Vull crear una empresa' de la web www.dinamitzaciolocallh.cat

El departament gestor es posarà en contacte el més aviat possible amb vosaltres per a organitzar la sessió informativa.

Després de l'assistència a una sessió informativa podreu accedir a un assessorament personalitzat per a continuar amb el projecte i poder desenvolupar el vostre pla d'empresa i el corresponent pla econòmic i financer per obtenir, en cas que sigui una proposta viable, un certificat de viabilitat que us podrà ajudar en l'obtenció de financiació per a la creació de la vostra empresa.