Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Demanar informació sobre recursos socials

Les persones interessades en rebre informació sobre recursos socials poden adreçar-se al Servei d'Informació, Orientació i Tramitació de recursos socials (SIOT).

El SIOT és un servei municipal d'atenció àgil i puntual en temes socials, es facilita informació i tràmit de les prestacions i ajuts socials municipals així com d'altres recursos institucionals; sempre i quan no es requereixi d'una intervenció social perllongada en el temps. 

La ciutadania de L'Hospitalet, especialment  persones en situació de dependència, famílies, infància, gent gran, persones amb discapacitat i estrangeria.

Es pot demanar informació mitjançant correu electrònic: siot@l-h.cat

Truqueu al telèfon indicat.