Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Targeta europea d’estacionament per a persones amb discapacitat

La targeta d'aparcament és el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per circular per zones de vianants, parar o estacionar el seu vehicle tant a prop com sigui possible del punt d'accés o destinació. La targeta dóna dret als seus beneficiaris a estacionar en zones d'estacionament regulat per horari (zones blaves i verdes), zones de càrrega i descàrrega i reserves d'estacionament en aparcaments públics.

a) Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i que condueixin un vehicle.
b) Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i que no condueixin un vehicle, identificades com a titular no conductor, en relació als vehicles que els transportin, quan la persona amb discapacitat tingui més de 3 anys.
c) Persones amb discapacitat, identificades com a titular no conductor, que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0'1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Document d'identitatObligatoriTelemàtic
FotografiaObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

 Presenteu la documentació necessària a qualsevol registre d'entrada d'aquest ajuntament.

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària


Ordenança de mobilitat (BOPB 21-09-2015)

 • Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya
L’obtenció de la targeta no va associada a cap taxa o preu públic

 1. Per a l'obtenció del certificat de disminució:
  • Persones majors de 16 anys:
   • Centre d'atenció a disminuïts núm. 3 (CAD-Badal). C/Badal, 102. Barcelona. Tlf: 93.331.21.00 - 93.331.21.62 - 93.331.21.66
   • Equip de valoració i orientació (EVO). Av. Paral·lel, 145 baixos. Barcelona. Tel. 93 425 22 44
  • Persones menors de 16 anys:
   • Centre d'atenció a disminuïts - Grassot (CAD-Infantil Grassot). C. Grassot, 3. 08025 Barcelona. Tel. 93 458 99 08.
 2. El titular de la targeta d'aparcament és la persona discapacitada.
 3. Les renovacions de les targetes d’aparcament es faran com una alta nova i, la persona interessada ha de retornar la targeta caducada un cop es concedeixi una nova targeta d’aparcament.
 4. La targeta d’aparcament d’ús individual tindrà una vigència màxima de 5 anys, excepte si la persona interessada té reconegut un grau de discapacitat provisional. En aquest cas, la data de la validesa de la targeta serà la que indiqui la resolució del reconeixement del grau de discapacitat provisional més tres mesos o, com a màxim, de 5 anys.

Si es concedeix la targeta, el departament es posarà en contacte amb vosté per a indicar-li de quina manera i a on haurà de dirigir-se per a recollir-la.