Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cessió d'espais als equipaments culturals municipals

Sol·licitud de cessió d'espais als equipaments culturals municipals, per a la realització d'activitats, actes o esdeveniments.

Els espais susceptibles de ser cedits estan als següents equipaments:

Es recomana trucar per telèfon prèviament a l'equipament per a garantir la disponibilitat de l'espai i les dates sol·licitades

Qualsevol institució, associació, entitat, grup, col·lectiu, particular o empresa.

El termini de resolució serà de 30 dies des de la sol·licitud
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

En cas de sol·licitud d'instal·lació cultural

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civilOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut assegurançaOpcionalTelemàtic i presencial
Projecte descriptiu (en cas de sol·licitud per llarga durada)ObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de sol·licitud d'equipament esportiu

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civilOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut assegurançaOpcionalTelemàtic i presencial
Breu projecte descriptiu de l'activitatObligatoriTelemàtic i presencial

En el caso de participación en el programa municipal de natació educativa trimestral

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Nomenament del director/a del centre educatiuObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud