Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Com sol·licitar serveis de voluntariat per una activitat (excepte actes socials)

Amb l'objectiu de recolzar i col·laborar activament en activitats diverses, desenvolupada a la nostra ciutat per diferents organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre, podeu sol·licitar suport de voluntariat per a qualsevol activitat que no tingui caire social en relació amb gent gran, atenció a la dona, infància, persones inmigrades, persones discapacitades, etc.

Per actes de caire social consulteu el tràmit enllaçat al final d'aqueta pàgina.

Poden demanar serveis de voluntariat les entitats sense ànim de lucre, àrees de l’Ajuntament i altres serveis mitjançant sol·licitud del professional corresponent.

Les sol·licituds han d’arribar  amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data del servei.
Per a cada acte on necessiteu suport de voluntariat heu de fer una sol·licitud.

Podeu demanar servei de voluntariat per correu electrònic a: voluntariat@l-h.cat

Truqueu al telèfon indicat per a demanar el servei de voluntariat

Sense resolució d'òrgan

El departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per tal de concretar la viabilitat de la sol·licitud.