Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cita prèvia per a sol·licitar informació en relació amb el Districte Cultural de L'Hospitalet

Sol·licitud de cita prèvia per a sol·licitar informació o assessorament sobre l'activitat o desenvolupament del Districte Cultural de L'Hospitalet.

El Districte Cultural és una nova àrea d'indústries creatives, un espai urbà d'experimentació i d'innovació en què la cultura és l'element promotor i protagonista, i les arts, la cultura, el coneixement i la creativitat els eixos principals. El Districte Cultural està enmarcat en les confluències de l'Av. del Carrilet, Av. Vilanova, Trav. Industrial i Av. de la Fabregada.

Podeu consultar més informació sobre el districte cultural a la pàgina web https://districtecultural.l-h.cat

Envieu un correu electrònic a districtecultural@l-h.cat fent la vostra petició de cita prèvia.

Recordeu marcar la confirmació de lectura per tenir constància que s'ha rebut el correu al departament.

Sense resolució d'òrgan