Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Registre censal d'animals de companyia 

Comunicació per a tramitar l'alta, la baixa o qualsevol altra modificació de les dades que ja constin al Cens municipal d'animals de companyia - Registre general d'animals de companyia de la Generalitat (ANICOM), com la cessió o el canvi de residència de l'animal (gos, gat o fura).

En relació amb la llicència per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos per la via pública i parts comuns dels edificis vegeu el tràmit relacionat al final d'aquesta pàgina.

La persona propietària de l'animal (gossos, gats i fures).

 • L’animal ha de residir a L’Hospitalet.
 • L’animal ha d’estar identificat amb un microxip registrat a l’AIAC o ANICOM (veieu el fullet informatiu sobre tràmits i gestions).

Dins del termini de 30 dies, comptat des de la data de naixement, d’adquisició, canvi de residència de l’animal o trasllat termporal per un període superior a tres mesos al terme municipal de L’Hospitalet. 

Dins del termini de 10 dies, comptat des de la data de cessió, o qualsevol altre modificació de les dades que figurin en el Cens municipal d’animals de companyia - Registre general d'animals de companyia de la Generalitat (ANICOM).

Per defunció, presentar el certificat veterinari de defunció en el termini de 10 dies, per tal de donar-lo de baixa.

En cas d'altes

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acreditació d'inscripció del microxip al registre corresponentObligatoriTelemàtic i presencial
Cartilla sanitària de l'animalObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de modificacions i baixes

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Acreditació del motiu de la sol·licitudObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud