Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Estació meteorològica

És un servei de vigilància i control meteorològic que treballa segons certificació ISO 9001:2008 des de l’any 2005. Es porta a terme un recull sistemàtic de dades meteorològiques de la ciutat (temperatura, humitat relativa, pressió atmosfèrica, precipitació, força i direcció del vent). Es dóna resposta a les demandes d’informació sol·licitades.