Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Declaració de la taxa de recollida d'escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals

Declaració d'alta i on la persona obligada a pagar la taxa de la recollida de residus provinents del comerç, indústria i activitats professionals fa, de forma assistida, el càlcul de la quota diferencial per determinar i ingressar l'import del deute tributari.

Les persones físiques o jurídiques que ocupin o utilitzin locals situats a les vies públiques on es presta el servei, ja sigui a títol de propietari, usufructuari, arrendatari o precari.

En el moment en què inicieu una activitat econòmica.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Declaració censal 036OpcionalTelemàtic i presencial
Declaració d'alta de l'IAEOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues


Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Impresos associats

Autorització de representació (taxa recollida d'escombraries industrials)

 • Si es fa el pagament de l'autoliquidació en el període voluntari, s'arxiva l'autoliquidació sense més tràmit.
 • Si no es fa el pagament en el període voluntari es passa a la Recaptació Executiva perquè s'iniciï el tràmit del cobrament amb el recàrrec corresponent.