Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Esplai d'adults amb discapacitats intel·lectuals

Centres d'esplai que tenen un programa per a la integració en el lleure per al col·lectiu de persones adultes amb disminució intel·lectual.

Persones amb disminució intel·lectual, majors de 18 anys.

Concerteu una entrevista directament amb l'Esplai.

Freqüència d’activitats als esplais: diàriament i caps de setmana.