Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Substitució del pagament d'una sanció de civisme per treball comunitari

Sol·licitud per a substituir el pagament de la sanció econòmica de civisme per treball comunitari o tasques socioeducatives.

Aquesta mesura de substitució no serà possible quan l'Administració tingui coneixement d'una conducta reiterada o reincident en la comissió d'infraccions de l'Ordenança del civisme i la convivència per part de la persona infractora, llevat que aquesta sigui menor d'edat.

La persona denunciada o, en el cas de menors d'edat, el seu tutor/a legal.

  • A la sol·licitud CAL RECONÈIXER EXPRESSAMENT la responsabilitat sobre la infracció comesa per tal que es pugui concedir la substitució de la corresponent sanció econòmica per la realització de treballs en benefici de la comunitat o de tasques socioeducatives.

  • A la sol·licitud CAL RECONÈIXER EXPRESSAMENT la responsabilitat sobre la infracció comesa per tal que es pugui concedir la substitució de la corresponent sanció econòmica per la realització de treballs en benefici de la comunitat o de tasques socioeducatives.

En qualsevol moment del procediment sancionador i fins a un mes després de la notificació de la resolució de la sanció.
El termini legal de resolució és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
El temps de resposta per part del departament és d'entre 15 i 30 dies.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Impresos associats

Instància general

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Instància general
  • DNI, targeta de residència o passaport (fotocòpia).
  • Declaració de responsabilitat en una infracció de civisme

Impresos associats