Logo Ajuntament de L'Hospitalet

OTL. Oficina Tècnica Laboral

L'Oficina Tècnica Laboral (OTL) és un servei especialitzat adreçat a persones amb problemàtica mental, amb l'objectiu d'afavorir la seva plena integració en el món de treball.

La OTL és un dispositiu local on es treballa la inserció laboral de les persones amb trastorns de salut mental, combinant actuacions amb la persona (derivada dels centres de salut mental, dels serveis socials, etc) la seva família i les empreses.
 
La OTL de L'Hospitalet està impulsada per les àrees de Promoció Econòmica i Benestar Social de l’Ajuntament i forma part de la xarxa d’OTL que promou la Diputació de Barcelona.

Persones amb trastorns mentals severs (derivades pers centres de salut mental, dels serveis socials, etc.)

Actuacions:

- Atenció personalitzada
- Orientació laboral
- Derivació a accions de formació
- Recerca de feina
- Acompanyament a la inserció laboral
- Sensibilització social i empresarial

Sense resolució d'òrgan