Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta de l'estat d'una factura electrònica presentada a l'Ajuntament

La consulta de l'estat permet fer el seguiment de la tramitació de les factures electròniques presentades a l'Ajuntament a través de l'e.FACT.

Si la factura s'ha lliurat i registrat correctament a l'Ajuntament, es detalla, entre d'altres dades, la informació corresponent al registre d'entrada de la factura.

En el cas de que no visualitzeu l'estat 'Registrada', això indica que la factura no ha estat registrada per l'Ajuntament. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s'accepta per motius comercials, indicarà l'estat de "Rebutjada" i el motiu del rebuig.

Qualsevol proveïdor d’obres, serveis i subministraments de l’Ajuntament que hagi presentat la factura en format electrònic.

Per a consultar l'estat d'una factura heu d'informar dels següents camps: Número de factura, Any fiscal de la factura, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor i l'import total de la factura, tots ells amb el mateix format que apareixin a la factura.


Entreu a la Bústia de lliurament de factures i accediu a la pestanya "Consulta d'estats".

Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures al Sector Públic.
Sense resolució d'òrgan

L'Ajuntament utilitza com a punt general d’entrada de factures electròniques el Servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) que és accessible des de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Per a dubtes o qualsevol suggeriment relacionat amb la facturació electrònica amb l’Ajuntament de L’Hospitalet podeu adreçar-vos per correu electrònic a: efactura@l-h.cat

Per a la resta de consultes relacionades amb la plataforma de lliurament i consulta podeu adreçar-vos al responsable del servei e.FACT de l'AOC al correu electrònic: efact@aoc.cat o al telèfon 902 013 448.