Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Petició d'una nova placa de gual

Sol·licitud d'una nova placa de gual per canviar l'actual, quan no es veuen correctament les dades en la que es té col·locada, o per reposar-la en cas de substracció.

La persona titular del gual.

En el moment que no es vegin correctament les dades en la placa que es té col·locada al gual.
El termini legal de resolució és de 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Si és el cas, placa antiga en el moment d'anar a recollir la nova placa.

Si es concedeix la nova placa, el departament es posarà en contacte amb vostè per a indicar-li de quina manera i a on haurà de dirigir-se per a recollir-la. Si és el cas, serà necessari aportar la placa antiga per a canviar-la per la nova.