Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Duplicat per pèrdua del distintiu de la zona verda

Duplicat del distintiu de resident que dóna dret a aparcar a la zona verda amb tarifa preferencial per causa de pèrdua.

La persona titular del distintiu de la zona verda.

El termini legal de resposta és de 3 mesos a partir del registre de la sol·licitud.
El departament realitza el tràmit en un termini màxim d'un mes i mig des del registre de la sol·licitud.
El període de validesa serà l'indicat al propi distintiu. Passat el període de validesa el departament tramitarà d'ofici la seva renovació si continuen complint-se els requeriments per a la seva concessió.

Així mateix, serà vàlid exclusivament per a la zona verda de residència de la persona sol·licitant, no per a totes les zones verdes de la ciutat.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

El cost d’aquest duplicat es fixarà en les condicions específiques de funcionament de la zona verda.
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

El lliurament del duplicat del distintiu es farà per correu certificat amb acusament de rebut.