Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Cessió d'espais per a formació al centre municipal Gornal Activa

Podeu sol·licitar la cessió o reserva d'alguna de les aules disponibles en el centre municipal Gornal Activa per a esdeveniments o activitats d'empresa, de formació, etc.

La persona interessada o representant de l'entitat o empresa, si és el cas.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

Heu de fer la sol·licitud amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici de l'acte o activitat.
El departament gestor dóna resposta en un temps inferior a 10 dies laborables.

En cas de sol·licitud d'instal·lació cultural

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civilOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut assegurançaOpcionalTelemàtic i presencial
Projecte descriptiu (en cas de sol·licitud per llarga durada)ObligatoriTelemàtic i presencial

En cas de sol·licitud d'equipament esportiu

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civilOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut assegurançaOpcionalTelemàtic i presencial
Breu projecte descriptiu de l'activitatObligatoriTelemàtic i presencial

En el caso de participación en el programa municipal de natació educativa trimestral

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Nomenament del director/a del centre educatiuObligatoriTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
  • Opcional
  • Obligatori
Presentació
  • Presencial
  • Telemàtic
  • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Teniu tota la informació sobre els espais que podeu demanar al document adjunt.