Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d’ocupació de la via pública per a contenidors de runes d'obres

Sol·licitud de la llicència d'ocupació de la via pública per a la col·locació de contenidors per a runes d'obres.

Qualsevol gestió sobre el contenidor l'heu de tramitar directament amb una empresa distribuïdora.

  • Heu d'haver tramitat prèviament la sol·licitud de llicències d'obres corresponent.

S'estableix un termini de 20 dies hàbils d'antelació de la presentació de la instància a la data d'inici de la llicència.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Si s'acompleixen els requisits, el departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per fer-li arribar el full de pagament de la taxa corresponent. Una vegada fet el pagament se li donarà la llicència demanada.