Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llicència d'ocupació de la via pública per la venda de productes de Setmana Santa

Sol·licitud per a l'obtenció d'una llicència d'ocupació per a parades de venda d'articles relacionats amb la Setmana Santa a la via pública per un curt període de temps.

 • Estar donat d'alta d'autònom.

S'estableix un termini de 20 dies hàbils d'antelació mínim  i màxim de 6 mesos de la presentació de la instància a la data d'inici de la llicència
El departament dóna resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

DescripcióTipusPresentacióDescàrrega
Certificat d'instal·lació elèctricaOpcionalTelemàtic i presencial
Pòlissa d'assegurança de respnsabilitat civil de l'activitat concretaOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut d'autònomsOpcionalTelemàtic i presencial
Rebut vigent de l'assegurançaOpcionalTelemàtic i presencial
Llegenda
Tipus de documentació a aportar
 • Opcional
 • Obligatori
Presentació
 • Presencial
 • Telemàtic
 • Ambdues

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

 1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
 2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
 3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
 4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
 5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

El departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per fer-li arribar el full de pagament de la taxa corresponent. Una vegada fet el pagament se li donarà la llicència demanada.